Bristol-Myers Squibb börjar fas 3 inskrivning efter psoriasis läkemedel visar hög huden avslutande

0
55

En muntlig tyrosinkinas 2-hämmare från Bristol-Myers Squibb har markerat en fas 2-studie i plack psoriasis, att uppnå höga nivåer av huden avslut efter tre månader av daglig behandling.

Som svar på den stora biotech har börjat registrerar patienter med måttlig till svår psoriasis i en registreringsstudie i fas 3 studie av läkemedel, som kallas BMS-986165. Ytterligare fas 2 prövningar i lupus-och Crohns sjukdom är pågående, och företaget planerar att studera läkemedlet i ett brett utbud av immunmedierade sjukdomar.

Studien randomiserade 267 patienter till fem ökande doser och placebo. För studiens primära endpoint, två tredjedelar till tre fjärdedelar av de patienter som fick 3 mg två gånger dagligen eller mer visade på minst 75% hud avslut efter 12 veckor, jämfört med 7% av de patienter som tog placebo.

Ca 44% av patienter med samma belopp som visade att 90% hud avslut—samtidigt som 25% av de patienter som fått den högsta dosen, 12 mg dagligen, visade fullständig utläkning av lesioner.

“För närvarande, patienter med måttlig till svår psoriasis har ett begränsat antal av orala terapier,” säger Kim Papp, M. D., Ph D., Redlighet i Medicinsk Forskning i Waterloo, Ontario, och är huvudförfattare till en studie som publiceras i New England Journal of Medicine.

RELATERAT: Celgene pennor pakt för att gå med Bristol-Myers, Pfizer i R&D-race

“Att ha en gynnsam risk-nytta profilen och leverera betydande huden av krigsmateriel och förbättringar i livskvalitet åtgärder, dessa data tyder på att BMS-986165 kan vara en lovande muntlig alternativ för att hjälpa patienter att kontrollera sina psoriasis i framtiden”, Papp extra. Studiens resultat presenterades också vid European Academy of Dermatology och Venerology Kongress i Paris.

BMS beskrivs läkemedlet har en gynnsam risk-nytta profilen, med nasofaryngit, huvudvärk, diarré, illamående och övre luftvägsinfektioner är den vanligast rapporterade biverkningarna i studien.

Det var tre allvarliga Biverkningar som rapporterats i studien är aktiva grupper och två i placebogruppen, med ingen som förekommer i de högsta dos grupper av 6 mg två gånger dagligen och 12 mg en gång dagligen, sade företaget.