J&J påsar 150 MUSD alternativ på Genmab är Darzalex efterträdare

0
27

Genmab och Johnson & Johnson har inlett ett samarbete för att utveckla en efterträdare till deras multipelt myelom blockbuster Darzalex. Affären ger J&J möjlighet att licensiera tillgången efter proof of concept för $150 miljoner euro (132 miljoner euro) samt milestones och royalty.

Anti-CD38-antikropp Darzalex är en av de mest framgångsrika nya läkemedel de senaste åren, och samla ihop $2 miljarder i omsättning förra året. Genmab förväntar sig att försäljningen att slå $3 miljarder i år, och på Jefferies analytiker tror att 10 miljarder dollar som kan uppnås på lång sikt. De försäljningsmål som återspeglar den potential för Darzalex för att behandla patienter över multipelt myelom vägen, särskilt när en subkutan version finns tillgänglig.

Genmab och J&J är redan bortom Darzalex, dock. Forskare vid Genmab har skapat en CD38 monoklonal antikropp som använder HexaBody, en teknik som utformats för att ringa upp den cancer-dödande effekt av terapi.

Nu, J&J har fått en option på tillgången. Genmab kommer att finansiera forskning och utveckling fram till slutet av klinisk proof-of-concept-studier. Vid denna punkt, J&J kommer att ha möjlighet att betala $150 miljoner i förskott för en global licens för tillgången. Avtalet har $125 miljoner i utveckling milstolpar, plus 20% royalty genom att 2031 och en differentierad, 13% till 20% ränta därefter.

J&J slog affären på styrkan av prekliniska data i en panel av multipelt myelom, lymfom och leukemi modeller. Genmab tycker uppgifter ger tidig validering att HexaBody teknik kan göra det möjligt att förbättra på Darzalex.

“Uppmuntra prekliniska data tyder på att HexaBody-CD38 skulle vara överlägsen daratumumab för vissa tumör celler och kan expandera och förlänga löfte om CD38-riktad behandling för patienter med multipelt myelom, lymfom, leukemi och möjligen bortom,” Genmab VD Jan van de Winkel sade i ett uttalande.

Genmab är HexaBody plattformen syftar till att öka effektiviteten genom att inducera bildandet av kluster av sex antikroppar följande mål engagemang, och därigenom öka komplement-medierad döda. I sin IPO-ansökan, Genmab sade HexaBody “kan vara en användbar strategi i produktens livscykel.”

Den HexaBody-CD38-programmet finns inte med i den förteckning över tillgångar som refereras i IPO-ansökan, vilket återspeglar dess tidiga skede naturen. Som sådan, multipelt myelom marknaden kan ha flyttat på den tid J&J har att utnyttja sin option. Sanofi rival CD38 drog isatuximab avslutas på godkännande, medan en koppling av anti-BCMA bispecifics, antikropp-läkemedels konjugat och BIL-T terapier är att flytta ner ledningen.

J&J har strukturerat affären att göra det möjligt att bedöma hur kliniska data om HexaBody jämför till tävlingen före förgrening över pengar. Om J&J minskar dess möjlighet att licensiera tillgång, Genmab kommer att ha begränsade rättigheter för att utveckla och kommersialisera läkemedel.

Affären tillstånd Genmab att utveckla HexaBody för användning i patienter som är resistenta mot Darzalex och i andra uppgifter än de som omfattas av godkända läkemedel.