GBT sickle cell rättegång träffar endpoint före REGISTRERINGSANSÖKAN ansökan

0
62

Global Blod Therapeutics har delat med sig av uppdaterade uppgifter om sickle cell sjukdom rättegång hoppas det kommer säkert FDA-godkännande av voxelotor. Andelen patienter som hade en större än 1 g/dL öka i hemoglobin är nere på GBT föregående uppdatering men bättre än placebo, vilket resulterar i rättegången att slå sitt primära mål.

Kalifornien-baserade GBT delade data på den första 154 patienter för att slutföra 24 veckors uppföljning i sin fas 3 strax efter FDA grön lyser det till fil för snabbare godkännande i slutet av förra året. De data som visade att 65% av patienterna på den högre dosen av voxelotor uppnått den önskade ökningen i hemoglobin, jämfört med 10 procent i placebo-kohorten. Dessa siffror kom från en per-protokoll analys.

GBT nu har 24-veckors data på alla 274 patienter inskrivna i rättegången voxelotor, en stabilisator av sickle cell hemoglobin. På en per-protokoll grund, 60% av patienterna i högre dos arm hade en som är större än 1 g/dL öka i hemoglobin, jämfört med 9% i placebo-kohorten. De siffror som halkade till 51% och 7% i intention-to-treat (ITT) – analys.

Den nedre, 900 mg dos av voxelotor presterat sämre än den övriga behandlingen arm men ändå statistiskt slå placebo, med 33% respektive 38% av invånarna i ITT och per-protokoll analyser rensa hemoglobin bar.

Genomsnittlig förändring i hemoglobin ner något på den tidigare uppgifter också. Den tidigare uppdateringen har kopplat den högre dosen arm till en 1,4 g/dL menar att öka. Som figur halkade till 1,1 g/dL i den slutliga analysen, men trots det så bekvämt bättre än placebo, vilket var i samband med en nedgång på 0,1 g/dL.

GBT laser fokus på hemoglobin är en relativt ny utveckling. Gå in på rättegången, GBT planerade att bryta studien i två delar och lita på patientrapporterat utfall (Proffs) eller vaso-ocklusiv kriser (Voc) som en viktig sekundär endpoint och hörnstenen i dess föreskrivande strategi. Det ändras det förra året när GBT tappade den andra delen av studien och pratade möjlighet att vinna ett påskyndat godkännande på styrkan av hemoglobin data från den första fasen av rättegången.

Viljan av FDA att godkänna den reviderade föreskrivande strategi var viktiga för GBT. I den fullständiga analysen, voxelotor misslyckats med att driva statistiskt signifikant minskning av Voc än placebo. Och GBT har tidigare sagt att de Fördelar som genereras uninterpretable resultat.

De brister som lämnar utrymme för att ifrågasätta nyttan av voxelotor. En New England Journal of Medicine redaktionella att följa utgivningen av data identifieras både bevis på att voxelotor ger verkliga fördelar och farhågor om dess förmåga så långt för att flytta nålen mot en viktig slutpunkt.

“Den kliniska betydelsen av detta svar var den därmed sammanhängande minskningen av hemolys, en följd av sickle cell sjukdom som är associerad med kronisk organ skada. En trend mot en ackumulerad minskning i förekomsten av vaso-ocklusiv smärta episoder med voxelotor jämfört med placebo kan utvecklas i en utökad uppföljning analys ut till 72 veckor. Uppföljande studier behövs för att undersöka detta mycket viktigt, kliniskt relevant end point”, författaren av den redaktionella skrev.