Brii poser rettigheter til tuberkulose stoffet til videre antibiotikum trykk

0
189

Brii Biovitenskap har lisensiert stor-Kina rettigheter til AN2 Therapeutics’ klinisk-scenen tuberkulose stoffet. Avtalen er en del av en bredere trykk av Brii å bruke noen av $260 millioner kroner er det hevet siste året for å bringe nye antibiotika til pasienter.

Antibiotika R&D har blitt en biopharma bakevje, med et begrenset antall selskaper forplikter seg til feltet og de som blir belønnet med et ugjestmildt kommersielt miljø. Ennå Brii, en av de største biotech lanseringer av 2018, har gjort antibiotikum R&D en av pilarene i sin rørledning, som fører til en avtale spree som har sett den, plukke opp rettigheter til syv eiendeler.

Brii vilje til å investere i antibiotika er delvis en refleksjon av sin funksjon som en bro mellom USA og Kina. Som Brii administrerende DIREKTØR Zhi Hong ser det, multidrug resistance (MDR) er ennå ikke blitt vanlig nok i USA til å kjøre bruk av nye antibiotika. Situasjonen i Kina kan være forskjellige.

“Den trussel-nivået er høyt nok [Kina] for å gjøre den kommersielle tilfelle. Jeg tror leger vil være mer villige til å bruke antibiotika, spesielt nye antibiotika, til å behandle kritisk syke pasienter. De er de pasienter som hvis du ikke behandler dem med den rette behandlingen og hvis du utsetter en dag dødeligheten går opp 5% til 10%,” sa Hong.

Som begrunnelse har ført Brii å finne en rekke tilbud for regional rettigheter til antibiotika, følge opp sine juni tilbyr med Artizan Biovitenskap ved å danne et samarbeid med Qpex Biopharma siste måned. De siste del i serien ser Brii plukke opp større Kinesisk rettigheter til AN2 stoff mot mycobacterium tuberculosis.

AN2 har en rolig flyttet kandidat til klinisk utvikling, og tar den til det punktet at det er behov for å begynne å tenke på hvordan å teste ressurs i flere pasienter. Gitt Kina har en estimert 1 millioner nye tilfeller av TUBERKULOSE som år, det er et opplagt sted.

“Kina er på plass når det kommer til å gjøre kliniske studier for TB,” sa Hong.

Rundt 7% av nye tilfeller av TUBERKULOSE i Kina innebære multidrug – og rifampicin-resistent (MDR/RR) stammer, ifølge Verdens helseorganisasjon. Som figur støtter Hong posisjon at Kina er mer truet av MDR bakterier enn USA, hvor 2.5% nye TB tilfeller er bedøve motstandsdyktig, og betyr at det er viktig at AN2 er kandidat kan omgå forsvar av mikroorganismer.

Hong mener at stoffet har en god sjanse til å jobbe i MDR, og enda mye drug-resistant, TB.

“De har en veldig roman mekanismen for handling. Gitt at du vet at det kommer til å fungere på multidrug resistent TUBERKULOSE,” den Brii KONSERNSJEF sa.

Etter forfjamset av antibiotika tilbud, Brii har hva Hong ser som en “ganske stor rørledning,” ledende it-går inn i en ny fase av sin utvikling som er mer fokusert på fremmarsj eksisterende ressurser enn å bringe inn nye programmer. Brii forventer å generere kliniske proof-of-concept data fra hepatitt B forsøk neste år, rundt den tiden arbeidet med å teste den i-lisensiert antibiotika hos mennesker vil være trappes gradvis opp.

I parallell, Brii vil fortsette å arbeide på heleid eiendeler mot smittsomme sykdommer og annet, ukjent terapeutiske området. Den nye terapeutiske området vil flytte Brii utover smittsomme sykdommer, men følge sine eksisterende modell for å fokusere på forhold som uforholdsmessig påvirke Kina.